PERİYOT ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ YANGIN SÖNDÜRME KİM.SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ.

17.05.2021 23:13

Site İstatistiği

Tekil Toplam
43 66
172 355
640 1416
3711 11283

Temel İş Güvenliği Eğitim

15 Mayıs 2013 tarihinde 28648 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan çalısanların iş sağlığı ve güvenliği egitimlerinin usul ve esasları hakkında yönetmelige istinaden isveren çalısanların is saglıgı ve güvenligi egitimleri ile ilgili;

a) Programların hazırlanması ve uygulanmasını,

b) Eğitimler için uygun yer, araç ve gereçlerin temin edilmesini,

c) Çalışanların bu programlara katılmasını,

d) Program sonunda katılanlar için katılım belgesi düzenlenmesini sağlamalıdır.

 

Çalışanlara verilecek eğitimler, çalışanların işe girişlerinde ve işin devamı süresince belirlenen şu periyotlar ve sürelerde;

 

a) Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde yılda en az bir defa en az 16 saat,

b) Tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde iki yılda en az bir defa en az 12 saat,

c) Az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde üç yılda en az bir defa en az 8 saat olarak her çalışan için düzenlenmelidir.

 

 

EĞİTİMİ VEREBİLECEK KİSİ VE KURULUSLAR

Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri işyerinde görevli iş güvenliği uzmanları ile işyeri hekimleri tarafından, İşçi, işveren ve kamu görevlileri kuruluşları veya bu kuruluşlarca kurulan eğitim vakıfları ve ortaklaşa oluşturdukları eğitim merkezleri, üniversiteler, kamu kurumlarının eğitim birimleri, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile Bakanlıkça yetkilendirilmiş eğitim kurumları ve ortak sağlık ve güvenlik birimleri tarafından, aşağıdaki konular dahilinde verilmelidir.

 

EĞİTİM KONULARI TABLOSU :

1. Genel konular

a) Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler,

b) Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları,

c) İşyeri temizliği ve düzeni,

d) İş kazası ve meslek hastalığından doğan hukuki sonuçlar

2. Sağlık konuları

a) Meslek hastalıklarının sebepleri,

b) Hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması,

c) Biyolojik ve psikososyal risk etmenleri,

d) İlkyardım

3. Teknik konular

a) Kimyasal, fiziksel ve ergonomik risk etmenleri,

b) Elle kaldırma ve taşıma,

c) Parlama, patlama, yangın ve yangından korunma,

d) İş ekipmanlarının güvenli kullanımı,

e) Ekranlı araçlarla çalışma,

f) Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri,

g)İş kazalarının sebepleri ve korunma prensipleri ile tekniklerinin uygulanması,

h) Güvenlik ve sağlık işaretleri,

ı) Kişisel koruyucu donanım kullanımı,

i) İş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve güvenlik kültürü,

k) Tahliye ve kurtarma

 


Bu site Yeşilbeyaz e-İş Çözümleri tarafından desteklenmektedir.